DODIET UN JUMS TAPS DOTS...
Dodiet un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Lūk.6:38

Veidi, kādos vari ziedot

Klātienē

Katru svētdienu ikvienam apmeklētājam ir iespēja atbalstīt draudzes darbu ziedojot naudas līdzekļus dievkalpojuma laikā.

Ar bankas pārskaitījumu

Draudzes bankas konts:
Jelgavas Kristiešu draudze "Godība"
LV65HABA0551001471307

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa ev., 3:16).

Mīlestība izpaužas došanā. Dievs deva pirmais! Mēs mīlam Dievu, tāpēc dodam no sevis Draudzei, kas ir Dieva institūcija uz zemes, lai nestu Labo Vēsti pazudušajiem un darītu par mācekļiem ticīgos.

Mūsu draudzē došana ir brīvprātīga. Mēs dodam, jo ticam Dieva Vārdam, kas saka, ka priecīgu un nepiespiestu devēju Dievs mīl un šāda rīcība mūsu dzīvēs atnes Dieva svētības (2.korintiešiem, 9:6-7).

Ja arī tu vēlies atbalstīt draudzi ar ziedojumiem, tad apskati informāciju augstāk.