Bērnu draudze

Katru svētdienu pieaugušo dievkalpojuma laikā bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem notiek Bērnu draudze (Svētdienas skola). Mēs to saucam par Bērnu draudzi, jo ticam, ka bērniem tāpat kā pieaugušajiem dievkalpojuma laikā ir nepieciešams piedzīvot Dievu un dzirdēt Viņa vārdu.

Jauno pieaugušo kalpošana

Ikvienam vecumam ir savas vajadzības un nepieciešama atbilstoša pieeja. Mēs vēlamies, lai jauni cilvēki ne vien iegūst informāciju par Dievu vai Bībeli, bet arī saprotamā veidā mācās un veido personīgas attiecības ar Dievu, tādējādi iegūstot stabilu pamatu tālākajā dzīvē.

Jauniešu sanāksmes domātas 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem, un tās notiek reizi mēnesī svētdienās. Precīzi datumi tiek paziņoti dievkalpojumu laikā.

Slavēšanas kalpošana

Slavai un pielūgsmei ir liela loma mūsu attiecībās ar Dievu. Tā ir mūsu lūgšanas augstāka izpausmes forma. Tā dod iespēju Dieva klātbūtnei nonākt pār draudzi un atvērt cilvēku sirdis Dievam, lai tie spētu saņemt atbildes, atbrīvošanu, dzirdēt Dieva balsi un piedzīvot Viņa klātbūtni. Mūzika ir Dieva radīta, un debesis ir pilnas Viņa slavas!

Atbalsta kalpošana

Ikviens cilvēks Dievam ir īpašs. Mēs cenšamies, lai mūsu draudzē neviens nepaliktu neievērots. Atbalstu mēs, galvenokārt, sniedzam, lūdzot par ikvienu, kā arī neuzbāzīgi cenšoties noskaidrot to, kā jums iet un vai mēs varam jums kā palīdzēt.  Ja jums ir kādas grūtības vai izaicinājumi, kuras vēlaties mums uzticēt, tad mēs caur sarunām un lūgšanām centīsimies sniegt jums atbalstu.

Pastorālā aprūpe

Mēs ticam, ka Dievs, lai palīdzētu cilvēkiem, draudzē ieceļ ganu jeb mācītāju un apgādā viņu ar nepieciešamajām dāvanām un spējām paveikt uzticēto uzdevumu. Ikviens draudzes loceklis var saņemt pastorālo aprūpi, tādējādi ļaujot Dievam kalpot viņam caur šo dāvanu un saņemt nepieciešamās atbildes.

Ja vēlaties personīgi tikties ar draudzes mācītāju, lūdzu, sazinieties ar draudzes biroju par vēlamo tikšanās laiku.

Sadraudzība

Draudzē mēs ne vien nodrošinām iespēju ikvienam dzirdēt Dieva Vārdu dievkalpojumā, bet arī piedāvājam iespēju pavadīt laiku kopīgā sadraudzībā pēc dievkalpojuma. Šim nolūkam esam izveidojuši sadraudzības telpu jeb kafejnīcu, kur jaukā atmosfērā pie kafijas vai tējas tases un gardām uzkodām jums ir iespēja parunāties savā starpā un, ja nepieciešams, saņemt atbalstu un dzirdīgas ausis.