Mācītāji  

Aivars un Antra Miezīši

Aivars un Antra Miezīši ir Jelgavas Kristiešu draudzes "Godība" gani jau 12 gadus un RHEMA Latvija Bībeles koledžas koordinatori.

      Pirms Aivars un Antra kļuva par ganiem, viņi ir bijuši iesaistīti dažādās kalpošanas jomās. Aivars ir kalpojis slavēšanas komandā, vadījis jauniešu kalpošanu un piedalījies dažādās palīgkalpošanās. Antra jau ilgus gadus strādā kā draudzes administratore un tulks.

      Aivars ir absolvējis RHEMA UK&Ireland Bībeles koledžu.

      Vairāk nekā desmit gadus Aivars un Antra ir iesaistīti brāļa Heigina un mācītāja Heigina grāmatu tulkošanā un izdošanā latviešu valodā.

      Viņu sirdīs deg vēlme nest ticības vēsti Latvijā un redzēt kristiešus dzīvojam Dieva Vārda patiesībā.

Aivars un Antra laulībā ir jau 26 gadus un viņiem ir divi pieauguši bērni - Krista un Roberts.