top of page

Dodiet un jums taps dots...

Dodiet un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Lūk.6:38

02.05.2021, Rhema diena, īpašais ziedojums Rhema kalpošanai, ziedojumam īpaša atzīme - Rhemai!

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa ev., 3:16).

Mīlestība izpaužas došanā. Dievs deva pirmais! Mēs mīlam Dievu, tāpēc dodam no sevis Draudzei, kas ir Dieva institūcija uz zemes, lai nestu Labo Vēsti pazudušajiem un darītu par mācekļiem ticīgos.

Mūsu draudzē došana ir brīvprātīga. Mēs dodam, jo ticam Dieva Vārdam, kas saka, ka priecīgu un nepiespiestu devēju Dievs mīl un šāda rīcība mūsu dzīvēs atnes Dieva svētības (2.korintiešiem, 9:6-7).

Ja arī tu vēlies atbalstīt draudzi ar ziedojumiem, tad apskati informāciju zemāk.

Veidi, kādos vari ziedot:

KLĀTIENĒ

Katru svētdienu ikvienam apmeklētājam ir iespēja atbalstīt draudzes darbu ziedojot naudas līdzekļus dievkalpojuma laikā.

AR BANKAS PĀRSKAITĪJUMU

Draudzes bankas konts:

Jelgavas Kristiešu draudze "Godība"

LV65HABA0551001471307

IMG-20200112-WA0008.jpg

MĒRĶZIEDOJUMS DRAUDZEI GANĀ

JAUNUMI GANAS DRAUDZĒ

bottom of page